PeterVerpoorten

Een groene politieke weblog uit Herentals

zaterdag, januari 19, 2013

Internering

Op donderdag 10 januari 2013 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische Staat in drie dossiers die ik voor geesteszieken die in de gevangenis werden opgesloten na hun internering had ingediend. Daarmee komt het aantal veroordelingen van de Belgische Staat op 6. Belangrijk was dat het EHRM vaststelde dat België in één dossier art 3 van het Verdrag had overtreden, het verbod op foltering, onmenselijke en vernederende behandeling. Dat is zowat de ergste veroordeling die je als land kan oplopen. Hopelijk komt er nu eindelijk schot in de zaak.
Hier vindt je een kort interview van Radio 1 Vandaag over de kwestie.

dinsdag, juni 19, 2012

Voorlopig géén olifanten in Herentals


De verhuis van olifantje Kai-Mook van de Zoo van Antwerpen naar Dierenpark Planckendael werd overal onthaald op blije gezichten. Overal? Misschien toch niet helemaal…

In de Fraikinstraat en de Nederrij in Herentals werd toch teleurgesteld gereageerd.

‘Maandenlang is de Stad bezig geweest met de bloembakken klaar te maken voor de ontvangst van de olifanten’, zegt buurtbewoonster Hélène Verwimp. ‘Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Zoo kiest voor een kunstmatige habitat in Planckendael, terwijl het schepencollege in Herentals een èchte wildernis kon garanderen’.


Schepen van openbare werken Jos Schellens meent echter dat de inspanningen niet verloren zijn: ‘Als het aan de olifanten zelf had gelegen, waren ze uiteraard naar de Fraikinstraat gekomen. Maar de Zoo wou de inkomsten blijkbaar in eigen beheer houden. Spijtig, maar wij kijken verder en laten de natuur zijn gang gaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er op korte termijn wolven, edelherten of bruine beren te bezichtigen zijn in de Nederrij en de Fraikinstraat’. 

Waarom de SP.a na twaalf jaar Herentals besturen wil dat de verkiezingen over de toekomst gaan...


Vorige week deed SP.a Herentals een dappere poging om de aandacht af te leiden van het echte onderwerp van de verkiezingen: het slechte rapport van 12 jaar SP.a - bestuur.

De socialisten kwamen aanzetten met een programma van 30 bladzijden en kondigden nu een bevraging aan daarover…

Groen Lijsttrekker Peter Verpoorten: ‘Dit doet me denken aan mensen die ik als advocaat moet verdedigen als ze voor de Rechtbank moeten verschijnen omdat ze iets misdaan hebben. ‘Dat is vroeger meneer de Rechter, nu ga ik braaf zijn…’ Jammer genoeg voor hen zijn de meeste rechters - en de meeste kiezers - slimmer dan dat.
Ik heb de socialisten de afgelopen maanden al veel horen rond toeteren over hun kandidaten, en nu is er weer veel lawaai over hun programma. Waar ik echter nog niks over heb gehoord is over het door hun gevoerde beleid. Er zijn duidelijk strikte richtlijnen dat daar niet over gepraat mag worden. Ze weten heel goed dat, als ze zich moeten verdedigen op wat Jan Peeters er twaalf jaar van gebakken heeft, ze electoraal een flink pak slaag mogen verwachten. De bevolking van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven snakt verandering en naar goed bestuur.’

Groen Herentals heeft een programma klaar dat Herentals een nieuwe adem moet geven. Groen streeft naar een ondernemend, sociaal en duurzaam Herentals.

Groen Secretaris Lieve Snauwaert: ‘Herentals moet opnieuw een aangename stad worden om te wonen , school te lopen, op stap te gaan, te ondernemen en te werken. Groen heeft een team om te besturen en een aantrekkelijk programma . ’

maandag, april 23, 2012

Groen Herentals onderschrijft campagne ‘HAND IN HAND tegen Racisme’


Groen Herentals kreeg net als alle andere partijen van de organisatie ‘Hand  in Hand’ vragen voorgeschoteld in verband met hun campagne voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid.

Groen stelt vast dat de andere Herentalse partijen nog niet op deze vragen geantwoord hebben.

Groen Voorzitter Peter Verpoorten: ‘Voor ons telt wat werkt, en niet wat goed klinkt. De cijfers waarover ik beschik bevestigen dat er inderdaad een problematiek is op het vlak van studieresultaten en tewerkstelling van mensen van vreemde afkomst. Dat probleem moet aangepakt worden,omdat sociale ongelijkheid een bedreiging vormt voor de hele samenleving, en niet enkel voor de betrokken gezinnen.’

Dit is de reactie van Groen Herentals op de vragen van ‘Hand in Hand’:

Groen Herentals stelt vast dat de cijfers boekdelen spreken: er is een véél groter deel van de allochtone bevolking dat in de armoede zit. Armoede en sociale ongelijkheid hangen in de praktijk samen met tal van andere maatschappelijke problemen (ziekte, criminaliteit, onstabiele gezinssituaties, geestelijk welzijn, druggebruik,...) die de hele samenleving belasten. Dit is een probleem voor ons allemaal, dat moet aangepakt worden met daden in plaats van met eindeloos gepalaver.

1.    Om te vermijden dat dit een uitzichtloze situatie wordt voor deze mensen (en hun kinderen, die er steevast de eerste slachtoffers van zijn), dient er een gericht beleid gevoerd te worden om hen intensief te begeleiden in het vinden van een degelijke woonst en fatsoenlijk werk, het in orde houden van hun sociaal statuut, het beheren van hun financiën,... Deze behoeften verschillen van gezin tot gezin, maar zijn levensnoodzakelijk voor een stabiel gezinsleven.

2.       Groen is tevens voorstander van een beleid dat discriminatie juridisch aanpakt. De wet is duidelijk op dit vlak, en discriminatie kan niet door de beugel. Veel te vaak wordt dit  racisme vergoelijkt als een soort 'keuzevrijheid'. Er staat veel te veel op het spel - voor ons allemaal - om hier licht over heen te gaan.

3.       Groen is zeker niet van mening dat ze het warm water hebben uitgevonden voor de aanpak van armoede en sociale ongelijkheid, en voor ons telt dan ook wat werkt eerder dan wat goed klinkt. Als quota blijken te werken (of andere recepten niet blijken te werken), dan zullen wij deze steunen.

4.       Sowieso kiest Groen er voor om voor overheidsopdrachten enkel te werken met bedrijven die voldoen aan de hoogste standaarden qua milieu- en sociale politiek, die waar mogelijk fair trade en biologisch werken. Bedrijven met een veroordeling voor discriminatie of andere inbreuken op de sociale en milieunormen komen ons insziens  dus sowieso niet in aanmerking voor overheidsopdrachten.

woensdag, april 11, 2012

Far West - toestanden dreigen in Herentals

Herentals dreigt af te glijden in rechteloosheid. Deze week alleen al haalden twee triestige voorbeelden de kranten.

GVA, 3 april 2012:
In Herentals sneuvelen waardevolle bomen tegenwoordig als vliegen. Zowel langs het Kempens Kanaal als op de grens van een bouwperceel aan de Schoutenlaan werden zonder vergunning kerngezonde, oude eiken omgezaagd. Telkens werd een proces verbaal opgemaakt, maar waren de verbalisanten te laat om de kapgrage aannemers te stoppen voor ze hun natuurvernielende werk hadden afgerond.

Nieuwsblad, 4 april 2012:
Langs het Kempisch kanaal in Herentals zijn onlangs 57 bomen illegaal gekapt.

GVA, 6 april 2012:
De gidsen van de 2de Kempen zijn ten einde raad: in amper een week tijd berokkenden vandalen voor meer dan 1000 euro schade aan hun lokaal. De daders gooiden ruiten stuk en forceerden ramen en deuren.

Een ander voorbeeld is, dat de reeds maandenlang aanslepende problematiek van hardnekkige parkeerders op ons autovrij Begijnhof helemaal niet wordt aangepakt, ondanks het feit dat Groen reeds verschillende keren op de tafel geklopt heeft op de Gemeenteraad. De foutparkeerders op het Begijnhof lachen de burgemeester intussen in zijn gezicht uit door zelf een illegaal bordje te hebben opgehangen dat ze wel zouden mogen parkeren…

Tel daarbij nog het feit op dat Herentals volgens de cijfers van de politiezone Neteland dubbel zo veel last heeft van zwerfvuil als de omringende gemeenten… Of het feit dat je in het centrum van de Stad niet kan wandelen zonder van de weg gemaaid te worden door wegpiraten die weten dat er toch geen politiecontroles zijn. Gelukkig kan je je in noodgevallen altijd verstoppen achter de fout geparkeerde auto’s op de Grote Markt, waar toch niets aan gedaan wordt…

Groen Voorzitter Peter Verpoorten: ‘Het veiligheidsbeleid van de Stad Herentals is een lachertje. Iedereen gaat gewoon zijn gang, er wordt toch niet opgetreden. De Far West is er niets tegen.

De Stad komt fier vertellen dat ze in 2010 97 Gemeentelijke Administratieve Sanctie – vaststellingen heeft gedaan, en in 2011 127 vaststellingen. Van die 127 vaststellingen werden er volgens de stadskrant ’82,01 procent van de vaststellingen in de politiezone Neteland’ in een effectieve sanctie omgezet. Merk op dat hier ineens over de Politiezone wordt gesproken en niet langer over Herentals! En als we dan op de gemeenteraad vragen hoeveel van de GAS – sancties voor Herentals er effectief betaald worden, dan moeten ze schaapachtig toegeven dat ze het eigenlijk niet weten…

Een ernstig veiligheidsbeleid is de hoeksteen van een leefbaar Herentals. We leven met meer dan 27000 mensen samen. Het kan niet de de meerderheid hier een politiek voert van ieder voor zich en god voor ons allen. De Stad moet de zwaksten beschermen in plaats van het recht van de sterkste te laten zegevieren.’

Er zijn twee soorten politici: zij die aan dienstbetoon doen voor de eigen achterban, en zij die een beleid voeren voor ons allemaal. Jan Peeters heeft zijn keuze al lang geleden gemaakt… Er is dan ook dringend nood aan een nieuwe Sheriff die orde op zaken stelt in deze stad. Dit bestuur kan de situatie duidelijk niet meer aan.

vrijdag, maart 16, 2012

Windenergie biedt kans op lagere belastingen


Groen Herentals is reeds jarenlang vragende partij voor het opstellen van windmolens in Herentals.

Ons voorstel is dan ook dat de stad zelf deze windmolens zou opstellen, eventueel in samenwerking met een electriciteitsproducent,zodat de opbrengst in de stadskas zou vloeien. SP.a en CD&V hadden hier echter geen oren naar.

Groen bestuurslid Guy Dries:

‘Groen Herentals pleit reeds van in de jaren '80 voor het opstarten van alternatieve energieprojecten door de Stad. Dit is een noodzaak voor een duurzame economie.

Wij zijn bovendien steeds van mening geweest dat investeringen in zon en wind de stadskas enkel ten goede kunnen komen, en dus de mogelijkheid geven om de belastingen te verlagen. Aandelen van producenten van alternatieve energie, zoals Ecopower, gaven de afgelopen jaren bijvoorbeeld immers steeds het wettelijk toegelaten maximumdividend van 6%. Dit is veel hoger dan welke spaarformule dan ook. Het is voor Groen dan ook onbegrijpelijk dat SP.a en CD&V de kans nooit hebben gegrepen om deel te nemen aan windenergieprojecten. Het is daarnaast nog onbegrijpelijker dat SP.a en CD&V eind 2010 nog een keer € 250.000 hebben ingetekend - met ons geld uiteraard – op de kapitaalsverhoging van DEXIA. Geld dat men vermoedelijk nooit meer terug ziet.’

Helemaal onbegrijpelijk wordt het wanneer een electriciteitsproducent doet wat de meerderheid nooit heeft willen doen, en de plaatsing van windmolens in Herentals onderzoekt, en SP.a zich begint te verzetten.

Groen voorzitter Peter Verpoorten:

‘Het project voor de plaatsing van windmolens langs de autostrade is één van de eerste concrete windprojecten voor Herentals. De ligging is vergelijkbaar met de windmolens die jaren geleden geplaatst werden door Nike in Laakdal (en die ondertussen hun economische waarde meer dan bewezen hebben). De plaatsing werd positief geadviseerd door de Gemeentelijke dienst voor Ruimtelijke Ordening, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de Herentalse Milieuraad. Volgens de door ons bevraagde mensen uit de Natuurbeweging zou er bovendien géén enkele invloed zijn op de vogeltrekroutes.

Daarnaast stelt de producent dat er tal van voorzorgen genomen worden zodat er géén hinder zou zijn voor de nabijgelegen omwonenden. De dichtstbijzijnde woning staat bovendien pas op 281 meter...

Toch stelt SP.a dat zij er voor zou zorgen dat de stad een negatief advies zou geven aan de Provincie. Groen vindt het bijzonder jammer dat de adviezen van alle experten worden in de vuilbak gekieperd en dit project zo in politiek vaarwater wordt getrokken.

Immers is de wet heel duidelijk: indien er onvoorzien toch hinder zou optreden, dan dienen de producenten er voor te zorgen dat deze ophoudt, en dienen de buurtbewoners vergoed te worden....’

Intussen heeft de SP.a op 05.03.2012 zijn mening in het schepencollege doorgedrukt en werd er een negatief advies gegeven aan de provincie.

Het advies stelt:

‘Op basis van (…) het grote aantal bezwaarschriften uit de omgeving kan niet worden geacht dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt…’

De omwonenden lopen dus maar één echt risico: dat de politieke spelletjes van SP.a de belastingen te hoog houden.

donderdag, december 15, 2011

Schepencollege Herentals verliest procedure Wuytsbergen voor Raad van State

sp.a en CD&V slagen er blijkbaar niet in om één rechtszaak tot een goed einde te brengen. Vorige week bleek dat de Raad van State eind oktober 2011 een overheidsopdrachtengunning ter waarde van 150.000 EUR vernietigd had. Nu werd ook het arrest van 16.09.2011 bekend gemaakt waarbij de Raad van State een procedure rond het “Poederkot” uitsprak in het nadeel van de CD&V – sp.a meerderheid.

Groen! Herentals – Voorzitter Peter Verpoorten: ‘Het arrest van de Raad van State is 38 pagina’s lang, maar kan samengevat worden in één vraag: Waar is de meerderheid in hemelsnaam mee bezig? De Raad van State moet vaststellen dat de meerderheid eigenlijk gewoon weigert om de knoop door te hakken in verband met de toekomst van het “Poederkot”. Het arrest stelt ook vast dat men een hele reeks niet ter zake doende argumenten hanteert om de verkaveling tegen te houden. Dit kan uiteraard niet. Op het einde van het arrest stelt de Raad van State bijna letterlijk waar Groen! Herentals al jaren voor pleit: maak dan als Stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het “Poederkot”! Op deze manier kan dit gebied behouden worden als stads- en speelbos voor Herentals, en kan met de huidige eigenaar onderhandeld worden over aankoop. Zo heeft iedereen eindelijk rechtszekerheid. Daar heeft de eigenaar uiteraard recht op.’

De meerderheid stelt echter op de gemeenteraad van 20.12.2011 een nieuwe beslissing voor om de verkaveling tijdelijk stokken in de wielen te steken.

Groen! Herentals gemeenteraadslid Marijke Rombouts: ‘De meerderheid komt opnieuw af met argumenten als ‘de voorgestelde boomsoort is niet geschikt’ en ‘op deze verharding zal snel mosvorming ontstaan’… Op deze manier blijft het bos gevaar lopen… Groen! Herentals vindt dit soort beslissingen spelletjes spelen met de open ruimte van onze bevolking. Wij willen het “Poederkot” bewaren als stads- en speelbos, en pleiten dan ook voor een planmatige verankering van het groen karakter. Als de meerderheid zo verder klungelt, gaan ze op de lange duur eens het deksel serieus op de neus krijgen, en is het “Poederkot” als groene long verloren.’

maandag, december 12, 2011

Groen! H’tals voorzitter ontvangen door Vereniging waar armen het woord nemen De Fakkel

Vandaag bezocht Groen! Herentals voorzitter Peter Verpoorten ontmoetingsplaats De Dorpel in de Sint-Waldetrudisstraat. De Herentalse vereniging waar armen het woord nemen De Fakkel VZW en Ontmoetingsplaats De Dorpel nodigden de Herentalse politieke partijen uit om hun memorandum voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2012 voor te stellen.

Peter Verpoorten: ‘Ik was blij met de uitnodiging, want een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt is één van de kernthema’s van Groen! Ik heb dan ook een heel interessant gesprek gehad met de mensen van De Fakkel en De Dorpel.’

Het memorandum bevat drie kernthema’s, namelijk wonen, arbeid en maatschappelijke dienstverlening. Daaruit werden 6 concrete eisen voor de verkiezingen naar voor geschoven:
1. Iedereen heeft recht op een menswaardig inkomen
2. Een kwaliteitsvolle dienstverlening gekend door iedereen
3. Meer sociale woningen & affichering van de huurprijzen op de privémarkt
4. Het realiseren van het recht op energie
5. Uitbreiding van de vrijetijdspas
6. Een wijkgezondheidscentrum

Peter Verpoorten: ‘Dit is géén sinterklaaslijstje van mensen die eigenlijk alles al hebben. Dit zijn de oprechte noden van mensen die in onze rijke samenleving al te vaak door de mazen van het sociale vangnet vallen, en die van dag tot dag moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor Groen! heeft iedereen recht op een menswaardig bestaan, en het uitroeien van armoede wereldwijd, maar ook in onze eigen gemeenschap, vinden wij van het allergrootste belang. Als advocaat merk ik alle dagen hoe moeilijk mensen het soms hebben. De dagdagelijkse ervaring van de mensen van de Fakkel en de Dorpel is dan ook van enorme waarde voor de aanpak van deze problemen.’

Groen! Herentals steunt ten volle deze eisen voor de beleidsperiode 2013-2018.